Afbeelding
Mensen die discussiëren over grafieken en tabellen

Tobania.Digital werkt mee aan een duurzame wereld

Wat?

Steden die samenwerken met WBCSD (World Business Council voor duurzame ontwikkeling) willen de (duurzame) mobiliteit in hun stad verbeteren.

Hoe?

Aan de hand van een indicatoren-set.

De oplossing?

De ontwikkeling van een portaal dat steden toelaat gegevens te verstrekken, resultaten en suggesties te evalueren.

De uitdaging van WBCSD

WBCSD is een organisatie die samen met bedrijven de overgang naar een duurzame wereld vergemakkelijkt. Daaronder valt ook de mobiliteitstransformatie. Mobiliteit is een drijvende kracht achter heel wat van onze economische activiteiten. Toch vermindert de verkeersopstopping de economische ontwikkeling. 80% van de steden overschrijdt de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het vervoer draagt gemiddeld bij tot 23% van de CO2-uitstoot. In 2030 zal 60% van de wereldbevolking in de steden wonen en deze uitdagingen zullen dan alleen maar groter worden.

Afbeelding
Simplify infographic proces

De uitdaging van elke stad

WBCSD heeft een set aan indicatoren opgesteld: de SMP2.0-indicatorset. Deze set is een instrument voor steden om de huidige situatie van het mobiliteitssysteem te evalueren (en te verbeteren). Elke indicator vertegenwoordigt een aspect van de mobiliteit en is vaak verbonden met andere indicatoren uit de reeks. Zo zijn betaalbaarheid en overheidsfinanciën nauw met elkaar verbonden, evenals congestie, reistijd en luchtvervuiling.

Afbeelding
Dashboard schermafbeelding

De uitdaging van Tobania.Digital

Tobania.Digital was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk portaal. Hier kunnen steden hun onderzoekresultaten ingeven. Voor eenvoudige formules is er een calculator (vergelijkbaar met die in Excel) die de gebruikers zelf kunnen hanteren. Voor de complexe formules, waarbij data gebruikt worden waarover de stad zelf niet beschikt, zijn de berekeningen vooraf gecodeerd. De steden verkrijgen een berekening op basis van de resultaten. Aan de hand daarvan ontvangen ze ook suggesties voor oplossingen die ze vervolgens kunnen evalueren. Naast de belangrijkste berekeningsmethoden stelt de SMP2.0-indicatorset alternatieve methoden voor om flexibiliteit te bieden om de beschikbare gegevensreeksen en de behoeften van de stad op elkaar af te stemmen.

En nu?

Sinds de uitbouw van het portaal, biedt Tobania ondersteuning aan WBCSD. Daarnaast worden er, in regelmatig overleg, voortdurend nieuwe verbeteringen geïmplementeerd.

Je eigen project bij Tobania.Digital?

We werken digitale strategieën en customer journeys uit, die we omzetten in content, story lines & video marketing.

We hebben alle technologische expertise in huis om de juiste omgeving te creëren: high-end web development, marketing automation, SEO, DMS & webservices.

Neem contact met ons op

scroll to top